หนังสั้น เรื่อง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยโลกคลายร้อน by BWS Studio.